เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เกาะกลางถนนพหลโยธิน โดยการติดตั้งเสา High Mast
ประกาศเมื่อ 30/05/2018 เวลา 14:45:10 น. [เปิดอ่าน 907 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 16:23:26 น. [เปิดอ่าน 595 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาตการขอข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชน
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 13:54:00 น. [เปิดอ่าน 522 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่สาย (คส.มส.)
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 13:53:05 น. [เปิดอ่าน 504 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนพหลโยธิน โดยการติดตั้งเสา High Mast
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 13:45:36 น. [เปิดอ่าน 900 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนพหลโยธิน โดยการติดตั้งเสา High Mast
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 13:42:51 น. [เปิดอ่าน 1158 ครั้ง]
ประการศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมช "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศเมื่อ 02/04/2018 เวลา 14:19:52 น. [เปิดอ่าน 509 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานและการเงิน
ประกาศเมื่อ 10/11/2017 เวลา 16:05:04 น. [เปิดอ่าน 571 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศเมื่อ 16/10/2017 เวลา 11:27:31 น. [เปิดอ่าน 548 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ประกาศเมื่อ 04/09/2017 เวลา 13:28:16 น. [เปิดอ่าน 555 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศเมื่อ 29/08/2017 เวลา 14:19:46 น. [เปิดอ่าน 595 ครั้ง]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 25/08/2017 เวลา 15:50:30 น. [เปิดอ่าน 561 ครั้ง]
รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศเมื่อ 24/08/2017 เวลา 14:58:28 น. [เปิดอ่าน 546 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 24/08/2017 เวลา 14:12:19 น. [เปิดอ่าน 568 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 26/07/2017 เวลา 09:15:30 น. [เปิดอ่าน 615 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
ประกาศเมื่อ 08/05/2017 เวลา 13:46:14 น. [เปิดอ่าน 518 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเมื่อ 22/02/2017 เวลา 14:38:32 น. [เปิดอ่าน 597 ครั้ง]
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในตลาดไม้ลุงขน ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเมื่อ 15/12/2016 เวลา 15:58:42 น. [เปิดอ่าน 517 ครั้ง]
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในตลาดสดป่ายาง ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเมื่อ 15/12/2016 เวลา 15:57:17 น. [เปิดอ่าน 487 ครั้ง]
การตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 15/12/2016 เวลา 15:55:27 น. [เปิดอ่าน 501 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 183 รายการ : 10 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1210941 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 9 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น