เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 445/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่สาย
สื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติค่านิยมหลักของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปี พ.ศ. 2566
บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่สาย และเผยแพร่แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts ค่านิยมของเทศบาลตำบลแม่สาย
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
สื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน
สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานมางจริยธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ล้านนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2566
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 125/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่สาย
แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่สาย
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
กิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 218/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่สาย
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่สาย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่สาย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่สาย วันที่ 7 มีนาคม 2567
ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่สาย ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่สาย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเทศบาลตำบลแม่สาย)
ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่สาย ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่สาย (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ผ่านการตรวจสอบ
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “การประชุมคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ มาตรฐานจริยธรรม ประจำเทศบาลตำบลแม่สาย”
กิจกรรมถวายความเคารพ เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน “พิธีสมโภชสมณศักดิ์พัดยศ”
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567
กิจกรรมถวายความเคารพ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3715056 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 20 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น