เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 157/2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 1153/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทน
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 1095/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทน
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 1095/2563 เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน เทศบาลตำบลแม่สาย
คำสั่งเทศบาลเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 1103/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 1098-2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด กองคลัง
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 784-2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด กองช่าง
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 1167-2563 เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 1111-2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด กองวิชาการและแผนงาน
คำสั่งเทศบาลตำบลแมสาย ที่ 733-2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด กองการศึกษา
คำสั่งเทศบาลตำบลแมสาย ที่ 1081-2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด กองสวัสดิการสังคม
คำสั่งเทศบาลตำบลแมสาย ที่ 1193-2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทน
คำสั่งเทศบาลตำบลแมสาย ที่ 1194-2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทน
คำสั่งเทศบาลตำบลแมสาย ที่ 1195-2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทน
คำสั่งเทศบาลตำบลแมสาย ที่ 1196-2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทน
คำสั่งเทศบาลตำบลแมสาย ที่ 1197-2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทน
คำสั่งเทศบาลตำบลแมสาย ที่ 1198-2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทน
คำสั่งเทศบาลตำบลแมสาย ที่ 1199-2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทน
คำสั่งเทศบาลตำบลแมสาย ที่ 1200-2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทน
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3710340 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 15 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น