เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัดเทศบาลนายศราวุธ ไชยมณเฑียร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
นายพรชัย ประดิษฐ์ค่าย
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สิบเอกสิทธิชัย ดอนมูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นายธรรมสาคร ทะนันชัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นายสุระกิจ ยอดมงคล
นิติกรชำนาญการพิเศษนางสาวอุรารักษ์ ปัญญา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายสุรสิทธิ์ มณีพันธุ์ณธนา
นักจัดการทะเบียนและบัตรปฎิบัติการน.ส.ณัฐมนต์ งานยางหวาย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนายศรัณย์ ชูรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานนายองอาจ ทองหล่อ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน

 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม