เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัดเทศบาลนายศราวุธ ไชยมณเฑียร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
นายพรชัย ประดิษฐ์ค่าย
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นายสุระกิจ ยอดมงคล
นิติกรชำนาญการพิเศษนางเกศินี จันทร์เลน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนางสาวปรียาภัทร จินดายก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางสาวอุรารักษ์ ปัญญา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายศรัณย์ ชูรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานนายองอาจ ทองหล่อ
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม
Fatal error: Call to undefined function view_count() in /home/maesaigov/domains/maesai.go.th/public_html/footer.php on line 70