เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เส้นทางความก้าวหน้า
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยาภาพพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2563) เทศบาลตำบลแม่สาย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2563) เทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปี 2563
รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่สาย ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ประจำปี 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3710419 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 19 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น