เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 30/05/2024 เวลา 18:10:02 น. [เปิดอ่าน 10 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 29/05/2024 เวลา 13:25:25 น. [เปิดอ่าน 25 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเหมืองแดง ซอย ๖ เชื่อมถนนไม้ลุงขน ซอย ๔ ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 13/05/2024 เวลา 18:42:08 น. [เปิดอ่าน 189 ครั้ง]
ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเหมืองแดง ซอย ๖ เชื่อม ถนนไม้ลุงขน ซอย ๔ ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 13/05/2024 เวลา 18:40:37 น. [เปิดอ่าน 189 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดป่ายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 03/05/2024 เวลา 14:10:52 น. [เปิดอ่าน 190 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ค่าห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 30/04/2024 เวลา 16:24:12 น. [เปิดอ่าน 195 ครั้ง]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 30/04/2024 เวลา 09:38:17 น. [เปิดอ่าน 187 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๑๕ เชื่อมซอยพิทักษ์ ๔ ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 25/04/2024 เวลา 14:24:02 น. [เปิดอ่าน 188 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเหมืองแดง ซอย ๖ เชื่อมถนนไม้ลุงขน ซอย ๔ ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 25/04/2024 เวลา 14:21:07 น. [เปิดอ่าน 191 ครั้ง]
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม ITA-O17 ไฟล์เอ็กเซล์)
ประกาศเมื่อ 25/04/2024 เวลา 11:10:29 น. [เปิดอ่าน 190 ครั้ง]
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ 2567 (ลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) (แบบฟอร์ม ITA-O16 ไฟล์เอ็กเซล์)
ประกาศเมื่อ 18/04/2024 เวลา 15:45:51 น. [เปิดอ่าน 187 ครั้ง]
ประกาศการชี้แจงสอบถามรายละเอียดประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 15 เชื่อมซอยพิทักษ์ 4 ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 11/04/2024 เวลา 10:19:40 น. [เปิดอ่าน 186 ครั้ง]
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปี พ.ศ 2567 (แบบฟอร์ม ITA-O14 ไฟล์เอ็กเซล์)
ประกาศเมื่อ 10/04/2024 เวลา 11:55:24 น. [เปิดอ่าน 192 ครั้ง]
ประกาศการชี้แจงสอบถามรายละเอียดประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเหมืองแดง ซอย ๖ เชื่อม ถนนไม้ลุงขน ซอย ๔ ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 10/04/2024 เวลา 09:41:04 น. [เปิดอ่าน 187 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๑๕ เชื่อมซอยพิทักษ์ ๔ ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 05/04/2024 เวลา 13:20:19 น. [เปิดอ่าน 186 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๑๕ เชื่อมซอยพิทักษ์ ๔ ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 05/04/2024 เวลา 13:05:59 น. [เปิดอ่าน 187 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเหมืองแดง ซอย ๖ เชื่อม ถนนไม้ลุงขน ซอย ๔ ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 04/04/2024 เวลา 14:02:24 น. [เปิดอ่าน 187 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเหมืองแดง ซอย ๖ เชื่อม ถนนไม้ลุงขน ซอย ๔ ชุนชนเหมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 04/04/2024 เวลา 13:24:37 น. [เปิดอ่าน 186 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กถนนเหมืองแดง ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 22/03/2024 เวลา 14:19:05 น. [เปิดอ่าน 186 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖/๘ เทศบาล ๒๒ ชุมชนป่ายางชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 21/03/2024 เวลา 17:07:21 น. [เปิดอ่าน 186 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 820 รายการ : 41 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3806054 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 31 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น