เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 066-1210549
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำสาธารณะ ซอย 14/3 ถนนเกาะทราย 14 ชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 29/11/2023 เวลา 15:19:32 น. [เปิดอ่าน 1 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ ซอย 14/1 ถนนเกาะทราย ชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 29/11/2023 เวลา 15:18:00 น. [เปิดอ่าน 2 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่บ้านลินทิพย์ ชุมชนป่ายางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 24/11/2023 เวลา 13:08:25 น. [เปิดอ่าน 4 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 10/11/2023 เวลา 16:54:31 น. [เปิดอ่าน 129 ครั้ง]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 30/10/2023 เวลา 15:53:03 น. [เปิดอ่าน 128 ครั้ง]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 30/10/2023 เวลา 15:51:58 น. [เปิดอ่าน 128 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 26/10/2023 เวลา 10:33:27 น. [เปิดอ่าน 128 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายฯ (สะสาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 26/09/2023 เวลา 13:31:50 น. [เปิดอ่าน 128 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 26/09/2023 เวลา 13:29:36 น. [เปิดอ่าน 128 ครั้ง]
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน (สะสาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 25/09/2023 เวลา 20:28:28 น. [เปิดอ่าน 128 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 25/09/2023 เวลา 17:40:40 น. [เปิดอ่าน 127 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 23/08/2023 เวลา 14:49:30 น. [เปิดอ่าน 127 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 11/08/2023 เวลา 14:32:54 น. [เปิดอ่าน 128 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนไม้ลุงขนและซอย 1 ถนนไม้ลุงขน ชุมชนไม้ลุงขน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 27/07/2023 เวลา 13:53:18 น. [เปิดอ่าน 128 ครั้ง]
ประกาศการชี้แจงสอบถามรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 25/07/2023 เวลา 16:07:17 น. [เปิดอ่าน 127 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 20/07/2023 เวลา 14:54:03 น. [เปิดอ่าน 128 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 20/07/2023 เวลา 14:50:32 น. [เปิดอ่าน 127 ครั้ง]
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 19/07/2023 เวลา 15:36:59 น. [เปิดอ่าน 126 ครั้ง]
ประกาศการชี้แจงสอบถามรายละเอียดประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 14/07/2023 เวลา 16:03:07 น. [เปิดอ่าน 127 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 11/07/2023 เวลา 10:27:51 น. [เปิดอ่าน 127 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 786 รายการ : 40 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 2640333 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 74 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น