เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกโดยสารนำเที่ยว ประเภทรถรางบริการ เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 17/11/2022 เวลา 16:25:11 น. [เปิดอ่าน 159 ครั้ง]
ประกาศร่างการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกโดยสารนำเที่ยว ประเภทรถรางบริการ เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 17/11/2022 เวลา 16:14:27 น. [เปิดอ่าน 161 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 16/11/2022 เวลา 12:08:56 น. [เปิดอ่าน 160 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 16/11/2022 เวลา 11:59:46 น. [เปิดอ่าน 159 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไม้ลุงขน ซอย ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 11/11/2022 เวลา 14:30:51 น. [เปิดอ่าน 160 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่สาย หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงพางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 11/11/2022 เวลา 14:29:49 น. [เปิดอ่าน 158 ครั้ง]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 25/10/2022 เวลา 12:45:27 น. [เปิดอ่าน 161 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 25/10/2022 เวลา 09:35:20 น. [เปิดอ่าน 161 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 17/10/2022 เวลา 09:30:28 น. [เปิดอ่าน 158 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 28/09/2022 เวลา 18:30:47 น. [เปิดอ่าน 161 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 28/09/2022 เวลา 18:29:12 น. [เปิดอ่าน 160 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายฯ (สะสาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 28/09/2022 เวลา 18:27:22 น. [เปิดอ่าน 159 ครั้ง]
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน (สะสาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 28/09/2022 เวลา 15:53:14 น. [เปิดอ่าน 158 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 27/09/2022 เวลา 14:58:09 น. [เปิดอ่าน 159 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงถนนซอย ๖ ถนนสันนา - เหมืองแดง ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีต ชุมชนเหมืองแดง หมู่ ๒ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 22/07/2022 เวลา 14:40:42 น. [เปิดอ่าน 159 ครั้ง]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 22/07/2022 เวลา 10:16:29 น. [เปิดอ่าน 158 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางระบายน้ำซอยแม่สายแมนชั่น ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตชุมชนเหมืองแดง หมู่ ๒ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 21/07/2022 เวลา 11:27:39 น. [เปิดอ่าน 160 ครั้ง]
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศเมื่อ 08/07/2022 เวลา 16:13:20 น. [เปิดอ่าน 162 ครั้ง]
ประกาศการชี้แจงสอบถามรายละเอียดประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงถนนซอย 6 ถนนสันนา – เหมืองแดง ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีต ชุมชนเหมืองแดง หมู่ 2 ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 07/07/2022 เวลา 17:07:07 น. [เปิดอ่าน 160 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงถนนซอย 6 ถนนสันนา-เหมืองแดง ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีต ชุมชนเหมืองแดง หมู่ 2 ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 04/07/2022 เวลา 16:09:11 น. [เปิดอ่าน 158 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 810 รายการ : 41 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3682271 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 12 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น