เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 28/02/2024 เวลา 15:30:33 น. [เปิดอ่าน 175 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนแม่สาย หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 27/02/2024 เวลา 16:19:54 น. [เปิดอ่าน 177 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนดอยงาม หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงพางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 27/02/2024 เวลา 16:18:38 น. [เปิดอ่าน 173 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 27/02/2024 เวลา 16:17:03 น. [เปิดอ่าน 171 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความจุถังเก็บน้ำและเชื่อมระบบประปาเดิมสนามกีฬากลางกีฬาอำเภอแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 23/01/2024 เวลา 14:50:30 น. [เปิดอ่าน 169 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย (งานเชื่อมระบบระบายน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 19/01/2024 เวลา 16:20:33 น. [เปิดอ่าน 173 ครั้ง]
ประกาศการชี้แจงสอบถามรายละเอียดประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย (งานเชื่อมระบบระบายน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 12/01/2024 เวลา 14:09:33 น. [เปิดอ่าน 167 ครั้ง]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 12/01/2024 เวลา 13:27:20 น. [เปิดอ่าน 167 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย (งานเชื่อมระบบระบายน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 05/01/2024 เวลา 15:14:07 น. [เปิดอ่าน 170 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย (งานเชื่อมระบบระบายน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 05/01/2024 เวลา 12:04:30 น. [เปิดอ่าน 172 ครั้ง]
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย (การรื้อถอนบ้านจำลองชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 9)
ประกาศเมื่อ 13/12/2023 เวลา 13:58:27 น. [เปิดอ่าน 166 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับบเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 30/11/2023 เวลา 14:38:49 น. [เปิดอ่าน 169 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำสาธารณะ ซอย 14/3 ถนนเกาะทราย 14 ชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 29/11/2023 เวลา 15:19:32 น. [เปิดอ่าน 166 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ ซอย 14/1 ถนนเกาะทราย ชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 29/11/2023 เวลา 15:18:00 น. [เปิดอ่าน 165 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่บ้านลินทิพย์ ชุมชนป่ายางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 24/11/2023 เวลา 13:08:25 น. [เปิดอ่าน 164 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 10/11/2023 เวลา 16:54:31 น. [เปิดอ่าน 170 ครั้ง]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 30/10/2023 เวลา 15:53:03 น. [เปิดอ่าน 166 ครั้ง]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 30/10/2023 เวลา 15:51:58 น. [เปิดอ่าน 166 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 26/10/2023 เวลา 10:33:27 น. [เปิดอ่าน 167 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายฯ (สะสาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 26/09/2023 เวลา 13:31:50 น. [เปิดอ่าน 168 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 818 รายการ : 41 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3711005 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 19 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น