เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 066-1210549
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศการชี้แจงสอบถามรายละเอียดประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 24/01/2022 เวลา 13:39:15 น. [เปิดอ่าน 94 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 20/01/2022 เวลา 15:33:11 น. [เปิดอ่าน 98 ครั้ง]
ประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 20/01/2022 เวลา 15:26:15 น. [เปิดอ่าน 95 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 17/01/2022 เวลา 16:37:59 น. [เปิดอ่าน 95 ครั้ง]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 13/01/2022 เวลา 14:45:44 น. [เปิดอ่าน 94 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน (RDF) ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 24/12/2021 เวลา 10:56:55 น. [เปิดอ่าน 96 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 17/12/2021 เวลา 13:57:09 น. [เปิดอ่าน 105 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 14/12/2021 เวลา 16:55:27 น. [เปิดอ่าน 94 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
ประกาศเมื่อ 13/12/2021 เวลา 18:29:12 น. [เปิดอ่าน 93 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน
ประกาศเมื่อ 13/12/2021 เวลา 18:09:34 น. [เปิดอ่าน 95 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 13/12/2021 เวลา 17:09:26 น. [เปิดอ่าน 95 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกาศเมื่อ 13/12/2021 เวลา 16:52:23 น. [เปิดอ่าน 95 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรับฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำสาธารณะถนนตลาดไม้ลุงขน ชุมชนไม้ลุงขน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 03/12/2021 เวลา 15:54:10 น. [เปิดอ่าน 95 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 29/11/2021 เวลา 16:33:22 น. [เปิดอ่าน 95 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น แบบ 3/12 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 23/11/2021 เวลา 15:02:00 น. [เปิดอ่าน 93 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนซอย 6 ถนนเทศบาล 22 (ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านลินทิพย์ป่ายางถึงสุสานเหมืองแดง) ชุมชนป่ายางชุม หมู่ที่่ 6 ตำบลแม่สาย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 19/11/2021 เวลา 13:40:54 น. [เปิดอ่าน 98 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคูเมือง (สันคืองาม) งานเสริมผิว ASPHALT CONCRETE ชุมชนป่ายางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 19/11/2021 เวลา 13:20:20 น. [เปิดอ่าน 97 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำภาคเรียน 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 17/11/2021 เวลา 10:22:37 น. [เปิดอ่าน 96 ครั้ง]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเมื่อ 08/11/2021 เวลา 10:58:07 น. [เปิดอ่าน 97 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 28/10/2021 เวลา 17:14:18 น. [เปิดอ่าน 99 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 779 รายการ : 39 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 2097788 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 44 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น