เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 20/01/2022 เวลา 15:33:11 น. [เปิดอ่าน 171 ครั้ง]
ประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 20/01/2022 เวลา 15:26:15 น. [เปิดอ่าน 166 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 17/01/2022 เวลา 16:37:59 น. [เปิดอ่าน 166 ครั้ง]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 13/01/2022 เวลา 14:45:44 น. [เปิดอ่าน 168 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน (RDF) ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 24/12/2021 เวลา 10:56:55 น. [เปิดอ่าน 167 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 17/12/2021 เวลา 13:57:09 น. [เปิดอ่าน 171 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 14/12/2021 เวลา 16:55:27 น. [เปิดอ่าน 169 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
ประกาศเมื่อ 13/12/2021 เวลา 18:29:12 น. [เปิดอ่าน 170 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน
ประกาศเมื่อ 13/12/2021 เวลา 18:09:34 น. [เปิดอ่าน 166 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 13/12/2021 เวลา 17:09:26 น. [เปิดอ่าน 166 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกาศเมื่อ 13/12/2021 เวลา 16:52:23 น. [เปิดอ่าน 168 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรับฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำสาธารณะถนนตลาดไม้ลุงขน ชุมชนไม้ลุงขน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 03/12/2021 เวลา 15:54:10 น. [เปิดอ่าน 168 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 29/11/2021 เวลา 16:33:22 น. [เปิดอ่าน 169 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น แบบ 3/12 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 23/11/2021 เวลา 15:02:00 น. [เปิดอ่าน 168 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนซอย 6 ถนนเทศบาล 22 (ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านลินทิพย์ป่ายางถึงสุสานเหมืองแดง) ชุมชนป่ายางชุม หมู่ที่่ 6 ตำบลแม่สาย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 19/11/2021 เวลา 13:40:54 น. [เปิดอ่าน 170 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคูเมือง (สันคืองาม) งานเสริมผิว ASPHALT CONCRETE ชุมชนป่ายางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 19/11/2021 เวลา 13:20:20 น. [เปิดอ่าน 166 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำภาคเรียน 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 17/11/2021 เวลา 10:22:37 น. [เปิดอ่าน 168 ครั้ง]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเมื่อ 08/11/2021 เวลา 10:58:07 น. [เปิดอ่าน 168 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 28/10/2021 เวลา 17:14:18 น. [เปิดอ่าน 173 ครั้ง]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 21/10/2021 เวลา 11:35:00 น. [เปิดอ่าน 166 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 818 รายการ : 41 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3711098 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 19 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น