เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย

เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา
เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๓
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๐
เรื่อง การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๑
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่อง การควบคุมควันไฟฝุ่นละอองและหมอกควันจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๓
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564
เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3858464 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 22 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น