เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการนายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
โทรศัพท์ 095-6937655
นายสมพล ธาตุอินจันทร์
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
โทรศัพท์ 081-7649382
นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
โทรศัพท์ 063-5626224
นายศราวุธ ไชยมณเฑียร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
โทรศัพท์ 081-9604581
นางทับทิม อินทร์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
โทรศัพท์ 081-8835937
นายสุเจนต์ ไขแสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
โทรศัพท์ 098-0978263
นายสมชาย ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง
โทรศัพท์ 094-4415945
นายสมศักดิ์ รวมสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
โทรศัพท์ 091-8436798
นางเบญจสิริ นาอินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง
โทรศัพท์ 081-6020407
นายภวุฒิ วงค์ไชย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
โทรศัพท์ 085-0374021


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม