เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎร ปรพจำปี 2562
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎร
รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏฺบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สาย)
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏฺบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สาย)
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฏร ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏฺบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบประเมินทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สาย)
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการประเมินผลการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาเทศบาลและความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน เทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน จุดบริการ One Stop Service (OSS) เทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565 (เทศบาลตำบลแม่สาย)
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏฺบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบประเมินทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สาย)
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565
บันทึกรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3715197 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 16 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น