เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 066-1210549
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องทุจริต
 

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด สถานะ วันที่
1 การเผา รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-11-20 21:17:54
2 ขายสินค้าบนถนนและทางเท้า รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-10-30 09:52:03
3 ขอเร่งรัดการตัดต้นไม้ส่งกลิ่มเหม็นมาก รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-10-22 12:56:37
4 มีการเผาหญ้า เผาขยะในพื้นที่เขตเทศบาล รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-09-24 22:47:03
5 ชาวบ้านร้องวัดป่ายาง เผาขยะหรือใบไม้ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-09-19 12:22:31
6 ความถี่ในการประกาศเสียงตามสายหมู่บ้าน ป่ายาง ม.6 และการจำแนกเรื่องที่ประกาศ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-09-10 08:22:06
7 ทิ้งขยะบนถนนพหลโยธินและเป็นบริเวณที่จอดรถ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-08-22 19:44:57
8 ท่อระบายน้ำตัน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-06-25 20:36:22
9 การประกาศเสียงตามสายตอนช่วงเช้าของหมู่บ้านป่ายาง ม.6 รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-06-07 17:15:13
10 การระบายน้ำทิ้งลงทางเท้า รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-06-04 10:03:17
11 ขอให้ดำเนินการตัดต้นไม้ใหญ่ (ต้นสัก) ที่อยู่บริเวณหน้าบ้าน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-05-08 14:02:10
12 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟทางในหมู่บ้านเพชรยนต์ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-05-03 20:29:05
13 ข้างบ้านทำแคบหมูโดยไม่มีปล่องควันไฟ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-05-02 09:52:30
14 ตัดต้นไม้ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-05-02 09:41:52
15 การตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางเดินสะพานติดคลองสาธารณประโยชน์ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-02-20 11:37:23
16 ตัดต้นไม้และวัชพืขบนฟุตบาททางเท้า รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-01-18 16:34:46
17 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมทางเข้าบ้าน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-10-31 14:09:12
18 การจอดรถกีดขวางทางเข้าออก​โรงเรียนบ้านป่ายาง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-09-26 08:35:18
19 การจอดรถขีดขวางทางเข้าออก ซอยข้าง 7-11 ตลาดป่ายาง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-09-13 15:50:44
20 ร้องเรัยนพวกพม่าจับกลถ่มมั่วสุม/ช่องโจร/หลบหนีเข้าเมือง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-08-28 15:17:16
21 เครื่องออกกำลังกายเสีย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-08-11 11:42:57
22 ร้านตองตึง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-08-08 00:31:49
23 ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่อำเภอแม่สาย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-08-04 16:15:48
24 เจ้าหน้าที่มารื้อเสาไฟแล้วไม่เก็บสายไฟ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-08-01 09:42:18
25 ข้างบ้านวางกระถางต้นไม้บนถนนสาธารณะกีดขวางทางเข้า ออก หน้าบ้าน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-07-29 11:35:27
26 เสียงท่อรถมอเตอร์ไซดัง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-07-22 11:47:46
27 สุนัขข้างบ้านส่งเสียงเห่าเสียงดัง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-07-13 10:49:24
28 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ รวมถึงการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบที่เคยร้องขอไปแล้วนั้น รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-07-05 07:00:36
29 ขอให้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนแม่สาย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-06-26 13:20:45
30 สถานบันเทิง​ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-06-10 08:10:10
31 สถานบันเทิงเสียงดัง ไม่จยไม่สิ้น รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-05-28 22:46:17
32 สถานบันเทิงเสียงดังมาก รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-05-10 23:36:24
33 ถนนเป็นหลุม รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-04-26 11:43:31
34 ไฟฟ้าส่องสว่าง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-01-28 13:54:34
35 ตั้งร้านขายผลไม้บนทางเดิน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-12-20 21:21:30
36 วางสินค้าบนฟุตบาท แล้วขวางหน้าบ้าน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-12-19 12:36:11
37 วางขายสินค้าบนทางเท้า รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-12-19 12:01:18
38 ชาวพม่าขายบุหรี่ บริเวณทางขึ้นวัดดอยเวา รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-12-16 14:41:54
39 เรื่องชุดเรื่องถัง scba และอุปกร์ดับเพลิง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-12-10 00:37:55
40 URGENT - ใบรับรองยืนย้นเพื่อรับรองเอกสารสละสัญชาติไทยที่สถานทูตไทยในสิงคโปร์ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-12-09 18:01:21
41 วางสิ่งของกีดกันที่จอดรถ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-11-02 14:19:50
42 แกะพระ ขัดพระ ส่งเสียงดังรบกวน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-11-01 11:51:11
43 เสียงดังรบกวน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-10-31 21:57:56
44 ขออนุเคราะห์ติดไฟกระพริบแจ้งเตือนแทนลูกคลื่นชลอความเร็วค่ะ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-10-26 14:33:25
45 โกงเงินออนไลน์ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-10-22 17:25:18
46 ขอความอนุเคราะห์สร้างลูกคลื่นชลอความเร็วบริเวณสี่แยกคูเมืองซอย28 รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-10-05 11:50:30
47 ขอความอนุเคราะห์ติดไฟกิ่งเพิ่มเติม รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-08-30 09:56:27
48 โกงเงินออนไลน์ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-08-16 13:20:42
49 ตามหาคนในครอบครัว รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-08-10 22:33:14
50 ขอให้ตรวจสอบ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-07-08 17:15:24
51 ตั้งร้านค้าตรงหัวมุมทางแยก รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-06-30 16:24:38
52 ต้นไม้บดบังทัศนวิสัย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-06-20 20:15:29
53 สอบถามข้อมูล รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-06-19 16:07:49
54 กลิ่น​และเสียง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-04-19 01:58:32
55 ขอให้ตรวจสอบกรณีร้านขายอาหารทะเลก่อสร้างร้านค้ารุกล้ำลำเหมือง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-03-02 08:10:15
56 นกเกาะสายไฟและทิ้งมูลไว้เกลื่อนกลาดอีกทั้งส่งกลิ่นเห็นรบกวน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-02-24 09:45:29
57 มลพิษทางกลิ่นและเสียงในยามวิกาล รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-02-20 21:27:26
58 จอดซากรถขวางการจราจร รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-02-13 07:58:12
59 มิจฉาชีพหลอกโอนเงิน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-01-06 17:03:03
60 ทำไมขายได้2 รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-12-07 20:46:06
61 ทำไมขายได้ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-11-17 15:26:58
62 ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดทำถนนลูกคลื่นและติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-10-28 16:16:31
63 โดนโกงเงิน เพราะโอนเงินซื้อของ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-08-05 20:46:46
64 เหตุรำคาญในยามวิกาลและการเปิดสถานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาติ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-07-26 12:41:37
65 ขยะกลิ่นเหม็น ห้องเย็นหลังเทศบาลตำบลแม่สาย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-07-07 20:13:35
66 ขอให้จัดระเบียบร้านค้ากีดขวางทางจราจร รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-06-10 20:04:09
67 คนต่างจังหวัดมาค้าขาย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-05-28 19:49:08
68 แม่ค้าหน้าเลือด รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-05-27 11:05:44
69 ตั้งร้านขายของบังป้ายที่ว่าการอำเภอแม่สาย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-05-10 16:43:51
70 การเก็บเงินค่าไฟฟ้าและค่าจ้าง ชรบ. ร้านค้าหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย (ขายตอนเย็น) รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-05-08 11:54:50
71 ฝุ่นปริมาณที่เยอะมากจากโรงงานไม้แบบ โกเดช รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-03-31 22:56:34
72 ขอแนะนำการนำเสนอเสียงตามสาย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-02-27 08:29:27
73 งานฤดูหนาว ช่วง 20-27 ตุลาคม 2562 รายละเอียด เสร็จสิ้น 2019-10-21 00:18:50
74 ท่อระบายน้ําตัน ส่งกลิ่นเหม็น รายละเอียด เสร็จสิ้น 2019-07-22 11:27:48
 


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 2818048 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 14 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น