เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องทุจริต
 

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด สถานะ วันที่
1 ขอให้ตรวจสอบการปลูกสร้างอาคาร รายละเอียด เสร็จสิ้น 2024-06-04 14:24:26
2 ร้านอาหารเสียงดังรบกวนการพักผ่อน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2024-05-25 22:40:15
3 ขายของริมฟุตบาต รายละเอียด เสร็จสิ้น 2024-05-18 08:11:43
4 ต้องการถอด/ย้ายตำแหน่งเครื่องโทรโข่งที่ติดเสาร์บริเวณหน้า 7-11 ตลาดป่ายาง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2024-04-10 08:12:40
5 เรื่องจอดรถขอบทางแล้วโดนแม่ค้าไล่ที่จอด รายละเอียด เสร็จสิ้น 2024-01-15 15:07:47
6 มีการเรียกเก็บเงิน ค่าจอดรถบริเวณไหล่ทางสาธารณะ บริเวณถนนเทศบาล21 ท้ายซอยสายลมจอย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-12-25 16:00:32
7 การเผา รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-11-20 21:17:54
8 ขายสินค้าบนถนนและทางเท้า รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-10-30 09:52:03
9 ขอเร่งรัดการตัดต้นไม้ส่งกลิ่มเหม็นมาก รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-10-22 12:56:37
10 มีการเผาหญ้า เผาขยะในพื้นที่เขตเทศบาล รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-09-24 22:47:03
11 ชาวบ้านร้องวัดป่ายาง เผาขยะหรือใบไม้ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-09-19 12:22:31
12 ความถี่ในการประกาศเสียงตามสายหมู่บ้าน ป่ายาง ม.6 และการจำแนกเรื่องที่ประกาศ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-09-10 08:22:06
13 ทิ้งขยะบนถนนพหลโยธินและเป็นบริเวณที่จอดรถ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-08-22 19:44:57
14 ท่อระบายน้ำตัน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-06-25 20:36:22
15 การประกาศเสียงตามสายตอนช่วงเช้าของหมู่บ้านป่ายาง ม.6 รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-06-07 17:15:13
16 การระบายน้ำทิ้งลงทางเท้า รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-06-04 10:03:17
17 ขอให้ดำเนินการตัดต้นไม้ใหญ่ (ต้นสัก) ที่อยู่บริเวณหน้าบ้าน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-05-08 14:02:10
18 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟทางในหมู่บ้านเพชรยนต์ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-05-03 20:29:05
19 ข้างบ้านทำแคบหมูโดยไม่มีปล่องควันไฟ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-05-02 09:52:30
20 ตัดต้นไม้ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-05-02 09:41:52
21 การตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางเดินสะพานติดคลองสาธารณประโยชน์ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-02-20 11:37:23
22 ตัดต้นไม้และวัชพืขบนฟุตบาททางเท้า รายละเอียด เสร็จสิ้น 2023-01-18 16:34:46
23 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมทางเข้าบ้าน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-10-31 14:09:12
24 การจอดรถกีดขวางทางเข้าออก​โรงเรียนบ้านป่ายาง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-09-26 08:35:18
25 การจอดรถขีดขวางทางเข้าออก ซอยข้าง 7-11 ตลาดป่ายาง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-09-13 15:50:44
26 ร้องเรัยนพวกพม่าจับกลถ่มมั่วสุม/ช่องโจร/หลบหนีเข้าเมือง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-08-28 15:17:16
27 เครื่องออกกำลังกายเสีย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-08-11 11:42:57
28 ร้านตองตึง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-08-08 00:31:49
29 ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่อำเภอแม่สาย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-08-04 16:15:48
30 เจ้าหน้าที่มารื้อเสาไฟแล้วไม่เก็บสายไฟ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-08-01 09:42:18
31 ข้างบ้านวางกระถางต้นไม้บนถนนสาธารณะกีดขวางทางเข้า ออก หน้าบ้าน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-07-29 11:35:27
32 เสียงท่อรถมอเตอร์ไซดัง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-07-22 11:47:46
33 สุนัขข้างบ้านส่งเสียงเห่าเสียงดัง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-07-13 10:49:24
34 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ รวมถึงการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบที่เคยร้องขอไปแล้วนั้น รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-07-05 07:00:36
35 ขอให้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนแม่สาย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-06-26 13:20:45
36 สถานบันเทิง​ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-06-10 08:10:10
37 สถานบันเทิงเสียงดัง ไม่จยไม่สิ้น รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-05-28 22:46:17
38 สถานบันเทิงเสียงดังมาก รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-05-10 23:36:24
39 ถนนเป็นหลุม รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-04-26 11:43:31
40 ไฟฟ้าส่องสว่าง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2022-01-28 13:54:34
41 ตั้งร้านขายผลไม้บนทางเดิน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-12-20 21:21:30
42 วางสินค้าบนฟุตบาท แล้วขวางหน้าบ้าน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-12-19 12:36:11
43 วางขายสินค้าบนทางเท้า รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-12-19 12:01:18
44 ชาวพม่าขายบุหรี่ บริเวณทางขึ้นวัดดอยเวา รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-12-16 14:41:54
45 เรื่องชุดเรื่องถัง scba และอุปกร์ดับเพลิง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-12-10 00:37:55
46 URGENT - ใบรับรองยืนย้นเพื่อรับรองเอกสารสละสัญชาติไทยที่สถานทูตไทยในสิงคโปร์ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-12-09 18:01:21
47 วางสิ่งของกีดกันที่จอดรถ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-11-02 14:19:50
48 แกะพระ ขัดพระ ส่งเสียงดังรบกวน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-11-01 11:51:11
49 เสียงดังรบกวน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-10-31 21:57:56
50 ขออนุเคราะห์ติดไฟกระพริบแจ้งเตือนแทนลูกคลื่นชลอความเร็วค่ะ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-10-26 14:33:25
51 โกงเงินออนไลน์ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-10-22 17:25:18
52 ขอความอนุเคราะห์สร้างลูกคลื่นชลอความเร็วบริเวณสี่แยกคูเมืองซอย28 รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-10-05 11:50:30
53 ขอความอนุเคราะห์ติดไฟกิ่งเพิ่มเติม รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-08-30 09:56:27
54 โกงเงินออนไลน์ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-08-16 13:20:42
55 ตามหาคนในครอบครัว รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-08-10 22:33:14
56 ขอให้ตรวจสอบ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-07-08 17:15:24
57 ตั้งร้านค้าตรงหัวมุมทางแยก รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-06-30 16:24:38
58 ต้นไม้บดบังทัศนวิสัย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-06-20 20:15:29
59 สอบถามข้อมูล รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-06-19 16:07:49
60 กลิ่น​และเสียง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-04-19 01:58:32
61 ขอให้ตรวจสอบกรณีร้านขายอาหารทะเลก่อสร้างร้านค้ารุกล้ำลำเหมือง รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-03-02 08:10:15
62 นกเกาะสายไฟและทิ้งมูลไว้เกลื่อนกลาดอีกทั้งส่งกลิ่นเห็นรบกวน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-02-24 09:45:29
63 มลพิษทางกลิ่นและเสียงในยามวิกาล รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-02-20 21:27:26
64 จอดซากรถขวางการจราจร รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-02-13 07:58:12
65 มิจฉาชีพหลอกโอนเงิน รายละเอียด เสร็จสิ้น 2021-01-06 17:03:03
66 ทำไมขายได้2 รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-12-07 20:46:06
67 ทำไมขายได้ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-11-17 15:26:58
68 ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดทำถนนลูกคลื่นและติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-10-28 16:16:31
69 โดนโกงเงิน เพราะโอนเงินซื้อของ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-08-05 20:46:46
70 เหตุรำคาญในยามวิกาลและการเปิดสถานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาติ รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-07-26 12:41:37
71 ขยะกลิ่นเหม็น ห้องเย็นหลังเทศบาลตำบลแม่สาย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-07-07 20:13:35
72 ขอให้จัดระเบียบร้านค้ากีดขวางทางจราจร รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-06-10 20:04:09
73 คนต่างจังหวัดมาค้าขาย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-05-28 19:49:08
74 แม่ค้าหน้าเลือด รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-05-27 11:05:44
75 ตั้งร้านขายของบังป้ายที่ว่าการอำเภอแม่สาย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-05-10 16:43:51
76 การเก็บเงินค่าไฟฟ้าและค่าจ้าง ชรบ. ร้านค้าหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย (ขายตอนเย็น) รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-05-08 11:54:50
77 ฝุ่นปริมาณที่เยอะมากจากโรงงานไม้แบบ โกเดช รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-03-31 22:56:34
78 ขอแนะนำการนำเสนอเสียงตามสาย รายละเอียด เสร็จสิ้น 2020-02-27 08:29:27
79 งานฤดูหนาว ช่วง 20-27 ตุลาคม 2562 รายละเอียด เสร็จสิ้น 2019-10-21 00:18:50
80 ท่อระบายน้ําตัน ส่งกลิ่นเหม็น รายละเอียด เสร็จสิ้น 2019-07-22 11:27:48
 


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3858362 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 16 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น