เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายสมชาย ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง
นางสาวจันทร์หอม สมคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตัน
นางสาวจันทร์หอม สมคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนางสาวกัญญารัตน์ เชื้อเมืองพาน
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการนางสาวอาทิตยา คำแก้ว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการนางสาวเกวลิน คำสาว
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการนายศุภกร สังเรือง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม