เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2)
ประกาศเมื่อ 22/01/2024 เวลา 15:03:22 น. [เปิดอ่าน 250 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประมูลให้สิทธิเอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 16/01/2024 เวลา 11:08:29 น. [เปิดอ่าน 250 ครั้ง]
Announcement of Mae Sai Subdistrict Municipality Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024
ประกาศเมื่อ 16/01/2024 เวลา 09:23:02 น. [เปิดอ่าน 251 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเมื่อ 16/01/2024 เวลา 09:22:04 น. [เปิดอ่าน 246 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 63/67 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็น Admin รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเมื่อ 16/01/2024 เวลา 09:21:10 น. [เปิดอ่าน 248 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 62/67 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 16/01/2024 เวลา 09:19:09 น. [เปิดอ่าน 247 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย (ใหม่)
ประกาศเมื่อ 10/01/2024 เวลา 08:35:13 น. [เปิดอ่าน 232 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนด วิธีการ ระยะเวลา และสถานที่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 22 เควี ถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 08/01/2024 เวลา 13:58:22 น. [เปิดอ่าน 275 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 22 เควี ถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 04/01/2024 เวลา 16:19:42 น. [เปิดอ่าน 293 ครั้ง]
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่ายงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 9
ประกาศเมื่อ 28/11/2023 เวลา 09:28:33 น. [เปิดอ่าน 247 ครั้ง]
ประกาศเรื่องประมูลให้สิทธิเอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 22/11/2023 เวลา 17:06:35 น. [เปิดอ่าน 225 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2662 ประจำปี พ.ศ.2567
ประกาศเมื่อ 21/11/2023 เวลา 13:15:19 น. [เปิดอ่าน 230 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม การจำหน่ายซากพัสดุจากการรื้อถอนโดมหลังคาโปร่งแสงคลุมทางเดินบริเวณตลาดการค้าชายแดนดอยเวาและจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศเมื่อ 10/11/2023 เวลา 16:25:39 น. [เปิดอ่าน 227 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจำหน่ายซากพัสดุจากการรื้อถอนโดมหลังคาโปร่งแสงคลุมทางเดินบริเวณตลาดการค้าชายแดนดอยเวาและจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศเมื่อ 06/11/2023 เวลา 15:27:46 น. [เปิดอ่าน 234 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเมื่อ 01/11/2023 เวลา 17:12:23 น. [เปิดอ่าน 242 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเมื่อ 31/10/2023 เวลา 15:59:09 น. [เปิดอ่าน 247 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าโอทอป ของดีสี่ภาค อาหารชวนชิม "งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ แม่สาย ครั้งที่ 9" ระหว่างวันที่ 6 - 11 ธันวาคม 2566
ประกาศเมื่อ 31/10/2023 เวลา 09:16:33 น. [เปิดอ่าน 236 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศเมื่อ 11/10/2023 เวลา 13:56:10 น. [เปิดอ่าน 225 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 06/10/2023 เวลา 11:43:50 น. [เปิดอ่าน 229 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย
ประกาศเมื่อ 19/09/2023 เวลา 14:34:07 น. [เปิดอ่าน 240 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 213 รายการ : 11 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3858500 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 16 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น