เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
ประกาศเมื่อ 04/03/2020 เวลา 14:36:59 น. [เปิดอ่าน 317 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเมื่อ 14/02/2020 เวลา 16:12:02 น. [เปิดอ่าน 293 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน พ.ศ.2563
ประกาศเมื่อ 12/02/2020 เวลา 15:26:34 น. [เปิดอ่าน 582 ครั้ง]
ประกาศคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบลตำบลแม่สาย (โรงฆ่าสัตว์)
ประกาศเมื่อ 17/12/2019 เวลา 13:37:30 น. [เปิดอ่าน 357 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า
ประกาศเมื่อ 29/10/2019 เวลา 11:30:52 น. [เปิดอ่าน 518 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน
ประกาศเมื่อ 29/10/2019 เวลา 11:30:25 น. [เปิดอ่าน 426 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 29/10/2019 เวลา 11:30:01 น. [เปิดอ่าน 797 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศเมื่อ 22/10/2019 เวลา 15:27:51 น. [เปิดอ่าน 565 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเมื่อ 18/09/2019 เวลา 13:59:14 น. [เปิดอ่าน 403 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณด่านพรมแดนไทย - เมียนมา ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 26/07/2019 เวลา 15:38:09 น. [เปิดอ่าน 508 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ประกาศเมื่อ 26/06/2019 เวลา 15:42:55 น. [เปิดอ่าน 513 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณด่านพรมแดน ไทย - เมียนมา ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
ประกาศเมื่อ 21/06/2019 เวลา 13:22:06 น. [เปิดอ่าน 1226 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณด่านพรมแดน ไทย - เมียนมา ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
ประกาศเมื่อ 21/06/2019 เวลา 13:20:05 น. [เปิดอ่าน 1689 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเมื่อ 01/03/2019 เวลา 16:55:17 น. [เปิดอ่าน 462 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเมื่อ 01/03/2019 เวลา 16:54:17 น. [เปิดอ่าน 455 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างระเบียบเทศบาลตำแม่สาย ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน (ฉบับที่2) พ.ศ......
ประกาศเมื่อ 07/09/2018 เวลา 16:42:51 น. [เปิดอ่าน 718 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน (ฉบับที่2) พ.ศ.......
ประกาศเมื่อ 20/07/2018 เวลา 11:00:38 น. [เปิดอ่าน 583 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 861/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 20/06/2018 เวลา 16:13:06 น. [เปิดอ่าน 1485 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง มาตรการป้องกันและละเว้นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ประกาศเมื่อ 05/06/2018 เวลา 11:02:16 น. [เปิดอ่าน 563 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 1040/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศเมื่อ 05/06/2018 เวลา 11:00:11 น. [เปิดอ่าน 521 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 183 รายการ : 10 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1211086 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 21 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น