เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 1245/66 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม)
ประกาศเมื่อ 23/08/2023 เวลา 11:17:20 น. [เปิดอ่าน 235 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 1113/66 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติประจำเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 27/07/2023 เวลา 09:02:17 น. [เปิดอ่าน 238 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน
ประกาศเมื่อ 25/07/2023 เวลา 11:18:44 น. [เปิดอ่าน 239 ครั้ง]
ประกาศกำหนดพื้นที่จอดรถ โดยเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 20/07/2023 เวลา 15:26:42 น. [เปิดอ่าน 267 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 962/2566 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประกาศเมื่อ 04/07/2023 เวลา 16:06:24 น. [เปิดอ่าน 201 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 961/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประกาศเมื่อ 04/07/2023 เวลา 16:05:04 น. [เปิดอ่าน 244 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการชุมชน ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งชุมชนไม้ลุงขน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 30/06/2023 เวลา 11:37:24 น. [เปิดอ่าน 239 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการชุมชน ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 30/06/2023 เวลา 11:34:17 น. [เปิดอ่าน 232 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา สถานที่ เลือกกรรมการชุมชน และวิธีเลือกกรรมการชุมชน
ประกาศเมื่อ 30/06/2023 เวลา 11:31:32 น. [เปิดอ่าน 236 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 28/06/2023 เวลา 09:14:26 น. [เปิดอ่าน 237 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 679/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย (แทนตำแหน่งว่าง)
ประกาศเมื่อ 28/06/2023 เวลา 09:13:19 น. [เปิดอ่าน 238 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง นโยบายและมาตรการงดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารฯ
ประกาศเมื่อ 26/06/2023 เวลา 19:55:19 น. [เปิดอ่าน 239 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายและสถานศึกษาฯ
ประกาศเมื่อ 26/06/2023 เวลา 17:55:02 น. [เปิดอ่าน 241 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย ทั้ง 10 ชุมชน
ประกาศเมื่อ 15/06/2023 เวลา 17:52:06 น. [เปิดอ่าน 241 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดตั้งชุมชน
ประกาศเมื่อ 14/06/2023 เวลา 13:13:40 น. [เปิดอ่าน 237 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดพื้นที่แสดงความสามารถ วันเวลา การใช้อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการแสดงความสามารถ ตามพรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
ประกาศเมื่อ 13/06/2023 เวลา 14:12:35 น. [เปิดอ่าน 236 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 821/2566 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและช่วยเหลือการจัดทำแผนที่และคำบรรยายแนวเขตของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 08/06/2023 เวลา 14:26:08 น. [เปิดอ่าน 238 ครั้ง]
ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุเพลิงไม้อาคารพาณิชย์
ประกาศเมื่อ 30/05/2023 เวลา 16:02:35 น. [เปิดอ่าน 233 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเมื่อ 25/05/2023 เวลา 15:51:05 น. [เปิดอ่าน 230 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 687/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล (Digital Service) สำหรับการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของหน่วยงสยของรับ (digital identita)
ประกาศเมื่อ 18/05/2023 เวลา 13:34:20 น. [เปิดอ่าน 220 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 213 รายการ : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3857500 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 32 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น