เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ประกาศเมื่อ 31/03/2023 เวลา 16:54:08 น. [เปิดอ่าน 24 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 29/03/2023 เวลา 14:37:09 น. [เปิดอ่าน 5 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 29/03/2023 เวลา 14:35:30 น. [เปิดอ่าน 4 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 24/03/2023 เวลา 14:21:05 น. [เปิดอ่าน 25 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย 436/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 24/03/2023 เวลา 14:20:18 น. [เปิดอ่าน 2 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 01/03/2023 เวลา 15:42:59 น. [เปิดอ่าน 48 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 318/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจพื้นที่และกำหนดแนวทางการป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 23/02/2023 เวลา 16:56:28 น. [เปิดอ่าน 36 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 275/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลแม่สายเป็นเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร
ประกาศเมื่อ 16/02/2023 เวลา 13:29:48 น. [เปิดอ่าน 60 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 255/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับพื้นที่
ประกาศเมื่อ 15/02/2023 เวลา 09:01:00 น. [เปิดอ่าน 33 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
ประกาศเมื่อ 10/02/2023 เวลา 15:54:59 น. [เปิดอ่าน 36 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 07/02/2023 เวลา 16:01:33 น. [เปิดอ่าน 38 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 07/02/2023 เวลา 15:59:12 น. [เปิดอ่าน 44 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.2)
ประกาศเมื่อ 01/02/2023 เวลา 11:08:49 น. [เปิดอ่าน 25 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประกาศเมื่อ 01/02/2023 เวลา 11:08:28 น. [เปิดอ่าน 27 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 142/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 27/01/2023 เวลา 14:46:10 น. [เปิดอ่าน 33 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่องกำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง)
ประกาศเมื่อ 23/01/2023 เวลา 15:46:25 น. [เปิดอ่าน 28 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อ 19/01/2023 เวลา 13:50:13 น. [เปิดอ่าน 26 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อ 19/01/2023 เวลา 13:22:52 น. [เปิดอ่าน 27 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 18/01/2023 เวลา 16:01:19 น. [เปิดอ่าน 28 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 18/01/2023 เวลา 15:35:34 น. [เปิดอ่าน 55 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 149 รายการ : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1280944 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 7 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น