เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ผ่านการตรวจสอบ
ประกาศเมื่อ 28/03/2024 เวลา 09:13:42 น. [เปิดอ่าน 12 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดพื้นที่ห้ามจอดรถบนถนนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 07/03/2024 เวลา 13:24:22 น. [เปิดอ่าน 245 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 22 เควี ถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 04/03/2024 เวลา 16:19:47 น. [เปิดอ่าน 1979 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประมูลให้สิทธิเอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 04/03/2024 เวลา 15:06:35 น. [เปิดอ่าน 172 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
ประกาศเมื่อ 09/02/2024 เวลา 15:50:18 น. [เปิดอ่าน 161 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 31/01/2024 เวลา 17:20:21 น. [เปิดอ่าน 161 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 31/01/2024 เวลา 17:19:17 น. [เปิดอ่าน 162 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 126/2567 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ประกาศเมื่อ 30/01/2024 เวลา 13:19:13 น. [เปิดอ่าน 161 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรือง เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมปรึกษาหารือด้วยวิธีการอภิปรายสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 22 เควี ถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 30/01/2024 เวลา 08:54:37 น. [เปิดอ่าน 181 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 30/01/2024 เวลา 08:54:30 น. [เปิดอ่าน 164 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 125/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 24/01/2024 เวลา 15:48:44 น. [เปิดอ่าน 159 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 107/2567 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบจัดทำข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเมื่อ 23/01/2024 เวลา 09:40:20 น. [เปิดอ่าน 209 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2)
ประกาศเมื่อ 22/01/2024 เวลา 15:03:22 น. [เปิดอ่าน 160 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประมูลให้สิทธิเอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 16/01/2024 เวลา 11:08:29 น. [เปิดอ่าน 160 ครั้ง]
Announcement of Mae Sai Subdistrict Municipality Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024
ประกาศเมื่อ 16/01/2024 เวลา 09:23:02 น. [เปิดอ่าน 162 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเมื่อ 16/01/2024 เวลา 09:22:04 น. [เปิดอ่าน 162 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 63/67 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็น Admin รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเมื่อ 16/01/2024 เวลา 09:21:10 น. [เปิดอ่าน 160 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 62/67 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 16/01/2024 เวลา 09:19:09 น. [เปิดอ่าน 160 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย (ใหม่)
ประกาศเมื่อ 10/01/2024 เวลา 08:35:13 น. [เปิดอ่าน 161 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนด วิธีการ ระยะเวลา และสถานที่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 22 เควี ถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 08/01/2024 เวลา 13:58:22 น. [เปิดอ่าน 184 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 205 รายการ : 11 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3685995 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 27 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น