เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย
 
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย แจ้งถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่สายว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ถึงสถานการณ์เกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอแม่สาย พบว่าอำเภอแม่สายมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในปี 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556) จำนวน 47 ราย และเป็นผู้ป่วยซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.70 ของผู้ป่วยทั้งหมดของอำเภอแม่สาย
 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย กล่าวว่าโรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาทางสาธารณสุข และเป็นโรคอันตรายในพื้นที่ เนื่องจากมีพาหะนำโรค
คือยุงลายชุกชุม โดยเฉพาะในแหล่งชุมชนแออัด ประกอบกับพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย มีการเคลื่อนย้ายของประชากรในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยว นักทัศนาจร ผู้ประกอบอาชีพข้ามพรหมแดนระหว่างอำเภอแม่สายกับอำเภอท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า และกลุ่มประชากรแฝง ซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกเข้ามาในพื้นที่ได้ โดยปัจจัยที่สนับสนุนการแพร่กระจายของโรค ที่สำคัญ ได้แก่ ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เอื้ออำนวยต่อการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการเคลื่อนย้ายของประชากร ซึ่งหากมีการติดเชื้อจากผู้ป่วยอาจจะขยายไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
 
อาการและอาการแสดงออกของโรค มีไข้สูงลอยร่วมกับอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง อาจพบจุดเลือดที่ผิวหนัง กดเจ็บบริเวณชายโครงด้านขวา มักไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก และในช่วงที่ไข้ลดในวันที่ 3 - 4 ถ้าผู้ป่วยมีอาการซึมลง กินไม่ได้ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาให้ทันท่วงที และควรนอนกางมุ้ง หรือห้องที่มีมุ้งลวด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายมักเกิดจากภาชนะที่มีน้ำใสขัง เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง ขวดน้ำ ถุงพลาสติก จานรองตู้กับข้าว แจกัน เป็นต้น

ดังนั้น จึงควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกอาคาร เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
 
เทศบาลตำบลแม่สาย จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการรณรงค์จัดการกับสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
โดยใช้แนวทาง “5 ป. ปราบยุง” ดังนี้
 
1. ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด
2. เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำทุก 7 วัน
3. ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว
4. ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด
5. ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
 
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่สาย
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3715181 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 20 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น