เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย ดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่สาย โดยนายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย มอบหมายให้งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการอำนวยความสะดวกการเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ให้กับประชาชนผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย และการเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการประเมินและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้ขอรับบริการและบุคลากรในสังกัดร่วมทำการประเมินอย่างดียิ่ง 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3819320 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 17 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น