เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 25 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลแม่สาย โดยนายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย มอบรางวัลแก่บุคลากรภายในหน่วยงานผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียริติเป็นบุคคลต้นแบบตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565นที่ 25 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลแม่สาย โดยนายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย มอบรางวัลแก่บุคลากรภายในหน่วยงานผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียริติเป็นบุคคลต้นแบบตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเทศบาลตำบลแม่สายจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในสังกัดผู้เป็นต้นแบบด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกหน่วยงานผู้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการเสียสละหรือให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะ และด้านการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการปฏฺบัติตนให้เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3795370 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 40 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น