เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจำรัส หลวงเป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานสภาเทศบาลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่ 3.1 ญัตติ แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (กองวิชาการ) 3.2 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ – เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (งานตรวจสอบภายใน) 3.3 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (กองคลัง) เพื่อจัดซื้อ - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 ชุด - เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง - เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง - ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ - ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบพวงมาลัย (ฐานรองลอย) จำนวน 1 ตู้ - เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว 3.4 ญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล) ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3857595 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 20 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น