เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
การแจ้งสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำ
ประกาศเมื่อ 05/09/2017 เวลา 14:41:59 น. [เปิดอ่าน 587 ครั้ง]
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 01/09/2017 เวลา 15:17:35 น. [เปิดอ่าน 892 ครั้ง]
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 01/09/2017 เวลา 15:16:25 น. [เปิดอ่าน 603 ครั้ง]
รับสมัครสตรี เยาวชนสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 45
ประกาศเมื่อ 29/08/2017 เวลา 15:47:03 น. [เปิดอ่าน 578 ครั้ง]
คู่มือปฏิบัตการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560
ประกาศเมื่อ 24/08/2017 เวลา 14:34:55 น. [เปิดอ่าน 611 ครั้ง]
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศเมื่อ 15/08/2017 เวลา 12:07:03 น. [เปิดอ่าน 590 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 08/03/2017 เวลา 13:52:49 น. [เปิดอ่าน 595 ครั้ง]
กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560
ประกาศเมื่อ 11/01/2017 เวลา 15:28:22 น. [เปิดอ่าน 861 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่สาย โดยวิธีประมูล
ประกาศเมื่อ 06/01/2017 เวลา 14:42:47 น. [เปิดอ่าน 739 ครั้ง]
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 18/2559 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการก่อการร้าย พ.ศ.2556
ประกาศเมื่อ 21/11/2016 เวลา 15:38:09 น. [เปิดอ่าน 568 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
ประกาศเมื่อ 07/11/2016 เวลา 09:49:17 น. [เปิดอ่าน 983 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
ประกาศเมื่อ 12/10/2016 เวลา 16:59:43 น. [เปิดอ่าน 624 ครั้ง]
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2559 เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
ประกาศเมื่อ 11/10/2016 เวลา 14:21:30 น. [เปิดอ่าน 826 ครั้ง]
การเปิดเผยราคากลางงานจ้างครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ
ประกาศเมื่อ 03/10/2016 เวลา 17:44:50 น. [เปิดอ่าน 619 ครั้ง]
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตราการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยมิชอบ
ประกาศเมื่อ 08/09/2016 เวลา 11:51:55 น. [เปิดอ่าน 798 ครั้ง]
ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญิติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
ประกาศเมื่อ 08/09/2016 เวลา 11:37:08 น. [เปิดอ่าน 616 ครั้ง]
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
ประกาศเมื่อ 07/09/2016 เวลา 09:12:34 น. [เปิดอ่าน 576 ครั้ง]
โทษของการพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
ประกาศเมื่อ 07/07/2016 เวลา 17:34:41 น. [เปิดอ่าน 596 ครั้ง]
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรงไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ตามนโยบาย "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"
ประกาศเมื่อ 09/06/2016 เวลา 15:17:11 น. [เปิดอ่าน 627 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "เพิ่มมูลค่าของธุรกิจด้วย IT"
ประกาศเมื่อ 03/06/2016 เวลา 10:48:41 น. [เปิดอ่าน 647 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 277 รายการ : 14 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1210198 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 16 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น