วัดพระธาตุดอยเวา
         ตั้งประดิษฐ์ฐานบนดอยเวา ติดกับพรมแดนไทย-พม่า เป็นพระธาตุที่มีอายุใกล้เคียงกับพระธาตดอยตุง คือสร้างในสมันพญาเวา หรือพระองค์เวา แห่งแคว้นโยนกนาคนครเชียงแสน เมื่อหลายพันปีมาแล้วเช่นกัน จัดได้ว่าเป็นพระธาตุองค์น้องของดอยตุงก็ว่าได้ ตัวพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระเกศาธาตุไว้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิคู่เมืองแม่สาย บนดอยเวายังเป็นที่ชมวิวของตัวเมืองแม่สาย มีรูปปั้นแมงป่องยักษ์ (แมงเวา) และพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรอีกด้วย

Wat Pra That Doi Wao
        Established by King Wao in Yonoknaknakorn State. Places on Doi Wao [hill], closes to Thailand boarder. It is about 200 meter from the border gate. You can enjoy the great panorama of Maesai city here.