เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 089-7557555
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ชุมชนเวียงพาน หมู่ 3

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ร่วมกับกองงานต่างๆ ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในชุมชนเวียงพาน หมู่ 3 ตำบลเวียงพางคำ ณ วัดเวียงพาน ในการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งการของนายวรรณศิลป์ จีระกาศ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย โดยมีนายสมพล ธาตุอินจันทร์ รองปลัดเทสบาล ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อให้แนวทางการกำหนดทิศทางพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการคิดในการทำแผนของชุมชน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองในภาพรวม เกิดการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ เป็นวันสุดท้าย 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 727884 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 17 คน ::