เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 089-7557555
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลแม่สาย โดยนายวรรณศิลป์ จีระกาศ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สาย ดำเนินกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้ยกระดับการให้บริการ การสร้างจิดตสำนึกร่วมกันในองค์กร และปฏิบัติหน้าที่ยึดตามหลักระเบียบกฏหมายเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นองค์กรสีขาว ปลอดการทุจริตคอรัปชั่น และขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 728009 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 24 คน ::