เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 089-7557555
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย

เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา
เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๓
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( ฉบับที่ ๒ )
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๔
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๐
เรื่อง การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๑
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่อง การควบคุมควันไฟฝุ่นละอองและหมอกควันจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 745090 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 7 คน ::