เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 089-7557555
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศ เรื่อง ให้ใช้บังคับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2558
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้บังคับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้บังคับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2559
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ให้ใช้บังคับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2559
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ให้ใช้บังคับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
สำเนา แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2559
สำเนา แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2560
สำเนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2561
สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
สำเนา การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สำเนา การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
สำเนา การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562
สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้่งที่ 3 พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
สำเนา การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562
สำเนา การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) Part1
สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) Part2
สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) Part3
สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) Part4
สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) Part5
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
สำเนา การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
สำเนา การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
สำเนา การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
สำเนา การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563
สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
สำเนา การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา ของเทศบาลตำบลแม่สาย (พ.ศ.2561-2565) ปรับปรุง พ.ศ.2565
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ปรับปรุง พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 745062 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 10 คน ::